Click for more products.
No produts were found.

PH- en EC-meters

Filteren op
€ 30,99
De Adwa AD204 is eenvoudig te gebruiken, eenvoudig in onderhoud en toch een hoge nauwkeurigheid en geleidbaarheid voor de dagelijkse metings doel. 

PH en EC meters van zeer goede kwaliteit en scherp geprijsd

Meten is weten met een PH meter. Hiermee meet je de zuurgraad van je voedingswater en hiermee vergroot je de opname van de voeding naar je planten, vertoont onder normale omstandigheden een evenwicht tussen hele moleculen H2O en elektrisch geladen ionen, te weten het H+ ion en het OH- ion. Is er in de grond een overschot aan H+ ionen, dan noemen we de grond zuur. Is er een overmaat aan OH- ionen, dan heet de grond alkalisch. De zuurgraad van de bodem is van het allergrootste belang voor plantengroei. In de natuurlijke situatie zal de zuurgraad van de bodem nooit gelijk zijn. Regenval, droogte en seizoenen hebben hun invloed op de zuurgraad. Daarnaast is ook het type bodem en de bodemsamenstelling van invloed op de pH, de zuurgraad.

PH meten is zeer belangrijk voor uw planten

Elk soort plant voelt zich het beste thuis in een bepaalde pH-range. Is de grond té zuur of té alkalisch, dan kunnen problemen optreden in de plantengroei. Bij een te zure grond krijgt de plant moeite met het opnemen van belangrijke elementen als stikstof, fosfor en magnesium. Bij een te alkalische grond zullen planten lijden aan ijzergebrek, kopergebrek en zinkgebrek. Door ofwel op gezette tijden, ofwel continu de pH-waarden van de bodem in de gaten te houden, weet een teler waar en wanneer hij moet ingrijpen. Veel problemen met zuurgraad zijn te voorkomen als je van tevoren goede metingen verricht en op tijd ingrijpt. Dit voorkomt onnodige toevoeging van chemicaliën en bemesting en zal de teler concreet geld besparen. Daarnaast zal de opbrengst per plant toenemen als deze onder ideale omstandigheden opgroeit. 

Read more

Menu

Settings